Ouderraad

Ouderraad (OR) en sportcommissie
De Ouderraad helpt bij veel (feestelijke) activiteiten van de Merseberch. Dit zijn o.a. Sinterklaasfeest, Kerstfeest, Pasen en het eindfeest. Ook zorgt de OR voor onderhoud van materialen. Met het beheer van oud papier worden alle extra’s bekostigd. 

De OR wordt vertegenwoordigd door ouders/verzorgers en overlegt afhankelijk van de activiteit met een vertegenwoordiger van het lerarenteam of de directeur. Ze vergadert een paar keer per jaar, soms samen met de MR en vertegenwoordigers van het lerarenteam.

De sportcommissie coördineert de sportactiviteiten zoals de Koningsspelen, het schoolvoetbaltoernooi en de Avondvierdaagse.

Ouderbijdrage
Aan het begin van het nieuwe schooljaar vragen wij alle ouders de ouderbijdrage per kind over te maken op de rekening van de ouderraad. Van deze bijdrage betalen we verschillende feesten, het schoolreisje en het kamp van groep 8. 
Voor groep 1 t/m 7 is de bijdrage 55,00 euro per schooljaar en voor groep 8 is de bijdrage 90,00 euro per schooljaar.