Vakantie en studiedagen

Vakantierooster 2018-2019

Herfstvakantie            maandag 22  t/m vrijdag 26 oktober 2018.
Kerstvakantie              maandag 24 december 2018 t/m vrijdag 4 januari 2019.
Krokusvakantie           maandag 25 februari t/m vrijdag 1 maart 2019.
April/Meivakantie      vrijdag 19 april t/m vrijdag 3 mei 2019
Hemelvaart                 donderdag 30 mei t/m zondag 2 juni 2019
Tweede Pinksterdag  maandag 10 juni 2019
Zomervakantie           vrijdagmiddag 19 juli 12.00 uur t/m vrijdag 30 augustus 2019

Studiedagen 2018-2019 - Alle leerlingen zijn vrij!

Donderdag 11 oktober 2018
Donderdag   6 december 2018
Maandag      7 januari 2019
Maandag      4 februari 2019
Dinsdag         5 maart 2019
Vrijdag         24 mei  2019