Schoolplan

In ons schoolplan staat beschreven hoe de school de kwaliteit van het onderwijs garandeert. Aan bod komen het onderwijskundig beleid, het personeelsbeleid en de interne kwaliteitszorg.

Het schoolplan is ook een document waarin de school verantwoording aflegt aan de inspectie van onderwijs over het schoolbeleid. Alle scholen voor het primair onderwijs zijn wettelijk verplicht om een schoolplan, een schoolgids en een klachtenregeling te hebben.

U kunt hier het schoolplan Merseberch 2024-2028 bekijken.