Schoolondersteuningsplan

Schoolondersteuningsplan cluster BOUH 2024-2028 Merseberch

In het schoolondersteuningsplan van cluster BOUH beschrijven we het onderwijs en de begeleiding die geboden wordt aan alle kinderen op de zes scholen binnen het cluster. De zes scholen zijn: WereldKidz Merseberch in Maarsbergen, WereldKidz Anne Frankschool in Bunnik, WereldKidz Bongerd in Odijk, WereldKidz Meander in Leersum, WereldKidz Meent in Maarn en WereldKidz Sterrenbos in Amerongen.

Dit plan beschrijft procedures op clusterniveau, schoolniveau en binnen het samenwerkingsverband, met als doel om kinderen onderwijs en ondersteuning te bieden die ze nodig hebben om zich optimaal te kunnen ontwikkelen. We kijken hierbij naar de ontwikkeling van het kind op cognitief, sociaal, emotioneel en lichamelijk gebied.