Schooltijden

Schooltijden en opvang

Schooltijden
Op de Merseberch werken we met een continurooster maar groep 1 t/m 4 heeft andere schooltijden dan groep 5 t/m 8.

Groep 1 t/m 4 gaat op maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur naar school. Op woensdag en vrijdag hebben ze van 8.30 uur tot 12.00 uur les.

Op vrijdagochtend heeft groep 1/2 gymles van juf Julie en groep 3/4 gymles van juf Chantal

Groep 5 t/m 8 heeft maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur les en op woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur

Op vrijdagmiddag (13.00 uur tot 14.00 uur) heeft groep 5 t/m 8 gym in de Twee Marken van Chantal Roest en Nienke van Dorp. De kinderen gaan op de fiets naar de Twee Marken.

Een continurooster houdt in dat de kinderen samen met de groepsleerkracht op school eten.
Op woensdag t/m vrijdag is het fruitdag op de Merseberch de kinderen nemen dan geen koekje maar fruit of groente mee naar school.

Opvang
Op de Merseberch hebben wij een inpandige BSO van Kind & Co.
Kind & Co verzorgt de naschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag.