Schooltijden

Schooltijden
Op Merseberch werken we met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen samen met de groepsleerkracht op school lunchen.

Groep 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Op maandagochtend heeft groep 1/2 gymles in het beweeglokaal op school van de leerkracht.

Groep 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Op maandagochtend (10.30 tot 12.00 uur) heeft groep 3 t/m 5 gym in de Twee Marken.
De kinderen gaan met de bus naar de Twee Marken. 
Op vrijdagmiddag heeft groep 6-8 gym in de Twee Marken. De kinderen fietsen onder begeleiding van de leerkrachten naar Maarn en weer terug naar school.

Opvang
Op Merseberch hebben wij een inpandige BSO van Kind & Co.
Kind & Co verzorgt de naschoolse opvang op de maandag, dinsdag en donderdag.