Schooltijden

Schooltijden en opvang

Schooltijden
Op de Merseberch werken we met een continurooster. Dit houdt in dat de kinderen samen met de groepsleerkracht op school lunchen.

Groep 1 t/m 4:
Maandag, dinsdag en donderdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
Woensdag en vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Op vrijdagochtend heeft groep 1/2 gymles van juf Julie en groep 3/4 gymles van juf Chantal

Groep 5 t/m 8:
maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30 uur tot 14.15 uur.
woensdag van 8.30 uur tot 12.00 uur.

Op vrijdagmiddag (13.00 uur tot 14.00 uur) heeft groep 5 t/m 8 gym in de Twee Marken van Chantal Roest en Bernard Kors. De kinderen gaan op de fiets naar de Twee Marken. 

Opvang
Op de Merseberch hebben wij een inpandige BSO van Kind & Co.
Kind & Co verzorgt de naschoolse opvang op de dinsdag en donderdag.