Talenten

Merseberch is een officiële Kindertalentenfluisteraarschool.

Op de Merseberch vinden wij dat kinderen zich het best ontwikkelen wanneer zij zich prettig en veilig voelen. Een belangrijke basis hiervoor is ‘talentontwikkeling’.

Zoals Luk Dewulf zegt:  “Wanneer je bezig bent met je talent ‘vliegt’ de tijd voorbij. Werken in je talent geeft je energie. Je wordt er niet moe van. Doen waar je goed in bent maakt je steeds beter. Je kunt groeien en je blijft op die manier plezier hebben in werken en leren.”

Op onze school speelt talentgericht onderwijs daarom ook een grote rol. Door talenten te bespreken en talentgerichte activiteiten te doen, zullen de kinderen hun eigen talenten leren (her)kennen en zich bewust worden van de kracht van hun talenten. Wanneer de talenten eigen zijn, worden de talenten gekoppeld aan gedrag, het leerproces en leerprestaties wat weer aansluit bij onze pijlers.