Toparrangement

Op de Merseberch wordt er vanaf groep 4 een toparrangement aangeboden voor meer en hoogbegaafde kinderen. Het toparrangement wordt binnen het onderwijs zelf aangeboden. Dit houdt in dat er geen aparte topklas is, dat kinderen met het toparrangement onderdeel zijn van het geheel en er geen sprake is van een uitzonderingspositie. Omdat het ook belangrijk is om met gelijkgestemden in peers samen te komen, creëren we hier meerdere momenten per week voor. 

Deze manier van werken zorgt dat kinderen met een toparrangement kunnen aansluiten bij een ander instructie of verwerkingsniveau als zij dat nodig hebben. Ook is het op deze manier voor kinderen zonder toparrangement, maar met behoefte aan uitdaging, mogelijk om gemakkelijk aan te kunnen sluiten wanneer er bijvoorbeeld wiskunde wordt gegeven.

Voor de 145+ leerlingen wordt in samenspraak met de leerling en ouders een passend programma gemaakt. Als voorbeeld groep 7 en 8 in 1 jaar met een vervroegde uitstroom naar een tussenjaar op het VO. 

Ons toparrangement bestaat uit de volgende onderdelen: 
- krijgen van instructie (topdown) op de basisstrategieën
- kennen, herkennen en toepassen leerstrategieën
- compact verwerken van de basisstof (met hoge eisen aan kwaliteit)
- verdieping en verzwaring
- leren leren en ontwikkelen van executieve functies

Instructies worden voor alle kinderen op de Merseberch in kleine groepen gegeven. Waar nodig kan een leerling aanschuiven bij een ander instructieniveau of wordt het niveau aangepast. 

Het basisstof wordt compact aangeboden, dit wordt in de weektaak verwerkt. De verdieping en verzwaring komt ook terug in de weektaak, maar ook bij kernconcepten, wiskunde en Denklab waarbij er veel met peers samen wordt gewerkt.

Het leren leren en aandacht voor executieve functies komt niet alleen tijdens Denklab terug, maar ook tijdens de dagelijkse evaluatiemomenten. Dit is een van de pijlers van de school, maar krijgt binnen het toparrangement extra aandacht.

Voor meer informatie over het topaanbod en het beleid, kunt u contact op met de school opnemen en/of  website van Wereldkidz bekijken: https://www.wereldkidz.nl/Scholen/Onderwijsconcepten/Toparrangementen