Toparrangement

Toparrangement

Op de Merseberch wordt er vanaf groep 4 een toparrangement aangeboden voor hoogbegaafde kinderen. Het toparrangement wordt binnen het onderwijs aangeboden. Dit houdt in dat er geen aparte topklas is en dat de kinderen met het toparrangement onderdeel zijn van het geheel en er geen sprake is van een uitzonderingspositie. Omdat het ook belangrijk is om met gelijkgestemden in peers samen te komen, creëren we hier meerdere momenten per week voor. 

Ons aanbod zorgt er ook voor dat kinderen met een toparrangement gemakkelijk kunnen aansluiten bij een ander niveau waar nodig en kinderen met een verdiept arrangement kunnen ‘flexen’ (= aansluiten bij bijv. wiskunde). 

Voor de 145+ leerlingen wordt in samenspraak met de leerling en ouders een passend programma gemaakt. Als voorbeeld groep 7 en 8 in 1 jaar met een vervroegde uitstroom naar een tussenjaar op het VO. 

 

Het aanbod bestaat uit de volgende onderdelen: 

- krijgen van instructie (topdown) op de basisstrategieën

- automatiseren en memoriseren van rekenen en spelling

- kennen, herkennen en toepassen leerstrategieën

- compact verwerken van de basisstof (met hoge eisen aan kwaliteit)

- verdieping en verzwaring

- leren leren en ontwikkelen van executieve functies

De instructies worden in kleine groepjes gegeven. Waar nodig kan een leerling aanschuiven bij een ander instructieniveau of wordt het niveau aangepast. 

Het verwerken van de basisstof wordt compact aangeboden, dit wordt in de weektaak verwerkt. De verdieping en verzwaring komt o.a. terug in de weektaak, bij kernconcepten en tijdens Denklab, hierbij worden o.a. filosoferen, HOD-opdrachten en creatief denken opdrachten aangeboden.

Het leren leren en aandacht voor executieve functies komt dagelijks terug in evaluaties en het bespreken van het leerproces. Dit is een van de pijlers van de school, maar krijgt binnen het toparrangement extra aandacht. 

Neem voor meer informatie over het topaanbod en het beleid contact op met de school en / of kijk op de website van Wereldkidz: https://www.wereldkidz.nl/Scholen/Onderwijsconcepten/Toparrangementen