Ons onderwijs

Hoe geven wij ons onderwijs vorm?

Hoe werken we?


We werken met 4 basisgroepen waarbinnen de 4 pijlers van de Merseberch tot leven komen.


Dit schooljaar wordt gewerkt met:

* basisgroep 1 t/m 3

* basisgroep 4-5 (regulier en topklas samen)

* basisgroep 6 t/m 8 

* basisgroep topklas 6 t/m 8


Elke basisgroep heeft een leerkracht die de basisgroep begeleidt en een leerkrachtondersteuner die op verschillende momenten van de dag in de klas aanwezig is. 


De basisgroep is een belangrijke thuisbasis voor elk kind, hier start een ieder de dag dan ook. Binnen de basisgroep worden o.a. de leerdoelen, de instructies (aangepast op de behoefte van de kinderen), het groepsproces, de leerstrategieën en het leerproces centraal gezet. Dit gebeurt gezamenlijk in de kring, in kleine groepjes en ook individueel. De voortgang van de ontwikkeling van een kind wordt vastgelegd in een portfolio en besproken in kind-ouder-leraargesprekken. De basisgroep komt meerdere keren per dag bij elkaar in de zogenaamde basiskring.

De dag is verdeeld in 3 blokken. Het eerste blok is tot 10.00 u. waarna een eet- en drinkmoment en pauze volgt. Het tweede blok is van 10.30 u. tot 12.00 u. waarna een gezamenlijke lunch en pauze volgt. En het derde blok is van 12.30 u. tot 14.15 u. waarna de kinderen vrij zijn. Op de woensdag vervalt blok 3 en op de vrijdag vervalt blok 3 voor groep 1 t/m 3.


Hoe worden de blokken ingedeeld?


In groep 1 t/m 3 wordt er gedurende de blokken afgewisseld tussen onder andere (buiten)spelen, werken en het krijgen van instructies. De leerkrachtondersteuner speelt hier een grote rol omdat we het belangrijk vinden dat zowel groep 1 en 2 als groep 3 de juiste ruimte en begeleiding krijgt.  Bewegend leren in groep 3. Bewegend leren in de klas en op het plein.Bij groep 4 t/m 8 gaan de kinderen tijdens het zelfstandig werken (na het kringmoment) aan het werk aan de hand van hun weektaak. Dit doen de kinderen op een plek waar zij het prettigst werken. De een in een hoekje in de klas, de ander in het stiltelokaal; de een op een wiebelkruk, de ander staand. Door continue met de kinderen te evalueren over het leerproces en de zintuiglijke prikkelverwerking zijn de kinderen zich bewust van de plek waar zij prettig werken en wanneer er behoefte is aan bijvoorbeeld een bezoekje aan het beweeglokaal of een trampoline i.v.m. onderprikkeling.De weektaken en instructies zijn afgestemd op de behoeften van de kinderen. We werken op de Merseberch met veel verschillende kinderen en vinden deze verschillen belangrijk. Individuele instructies, instructies in kleine groepjes en aangepaste weektaken zijn dan ook vanzelfsprekend. Ook bieden we een toparrangement aan waarbij kinderen een zeer compacte weektaak, een korte strategie instructie en veel uitdaging krijgen. . Instructies in kleine groepjes of individueel.In het tweede blok van de dag is er voor de reguliere groepen ook een zelfstandig werken moment. De kinderen met het topklasarrangement gaan dan echter met elkaar verder met een specifieke HB-opdracht of andere activiteiten die aansluiten bij het topklasarrangement. Voor kinderen die meer aankunnen, maar geen topklasarrangement volgen, is er de mogelijkheid om in dit blok te 'flexen' en op deze manier extra uitdaging en verdieping te krijgen. Voor de jongsten van de school (groep 1 t/m 3) is er een plusklas waar zij op vrijdagochtend specifieke uitdaging krijgen. Het toparrangement op de Merseberch geeft veel cognitieve uitdaging, maar zet ook in op het 'leren leren'. Het leerproces en en product gaan hand in hand zodat kinderen leren om te gaan met uitdagingen op school en in het leven. . Toparrangement: presenteren van het ontwerp van een MarswoningHet derde blok van de dag staat in het teken van vakken zoals verkeer, Engels en de kernconcepten. In dit blok werken de kleuters, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 samen.  Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten. Binnen iedere unit (thema) wordt op eigen wijze vorm gegeven aan de inhoud van een kernconcept. Bij de jongere kinderen koppelen we er een betekenisvol thema aan vast waarin spel een belangrijk element is. Kinderen leren hierdoor op een betekenisvolle wijze. In de hogere units richten we ons meer op de onderzoekende houding van de leerling. Zij gaan in de periode van zes weken aan de slag met een kennisopdracht en verschillende keuzeopdrachten zoals het maken van een kwartet, het determineren van bomen, het schrijven van een verhaal en zo meer. . Verschillende werkplekken - waarbij we veel zelfstandig en een goede werkhouding vragen. Werkplek in de klas. Benieuwd? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek.