Ons onderwijs in beeld

Hoe geven wij ons onderwijs vorm?

We werken met 3 basisgroepen waarbinnen de 4 pijlers van de Merseberch tot leven komen.

Dit schooljaar wordt gewerkt met:

* basisgroep 1 t/m 3 (vanaf de kerstvakantie gaat groep 3 over naar groep 4-5)

* basisgroep 4-5 (regulier en topklasonderwijs samen)

* basisgroep 6 t/m 8 (regulier en topklasonderwijs samen)


Elke basisgroep heeft een leerkracht die de basisgroep begeleidt en een leerkrachtondersteuner. 

De kring is een belangrijke basis in de groep, hier starten we de dag met een dagopening waarbij diverse zaken worden besproken, maar ook verhalen worden uitgewisseld. We komen een aantal keer per dag in de kring terug om het groepsproces, de leerstrategieën, het leerproces en de talenten van de kinderen te bespreken. Hierdoor maken we de kinderen bewust van het leren en hun persoonlijke ontwikkeling.

De voortgang van de ontwikkeling van een kind wordt vastgelegd in een digitaal portfolio: 'MijnRapportfolio'. Het Rapportfolio geeft een totaalbeeld van de ontwikkeling en wordt door zowel de kinderen als de leerkrachten bijgehouden en is een leidraad voor ontwikkelgesprekken tussen de kinderen, leerkrachten en ouders. 

De dag is verdeeld in 3 blokken. Het eerste blok is tot 10.00 u. waarna een eet- en drinkmoment en pauze volgt. Het tweede blok is van 10.30 u. tot 12.00 u. waarna een gezamenlijke lunch en pauze volgt. En het derde blok is van 12.30 u. tot 14.15 u. waarna de kinderen vrij zijn. Op de woensdag vervalt blok 3 en op de vrijdag vervalt blok 3 voor groep 1 t/m 3.

Hoe worden de blokken ingedeeld?


In groep 1 t/m 3 wordt er gedurende de blokken afgewisseld tussen onder andere (buiten)spelen, spelend leren, werken en het krijgen van instructies. Voor groep 1 t/m 3 hebben we 2 ingerichte lokalen. Er is een werklokaal waar de kinderen instructies krijgen en rustig kunnen werken. En we hebben een lokaal waar er o.a. gespeeld, geknutseld en gebouwd kan worden.

Bij groep 4 t/m 8 gaan de kinderen tijdens het zelfstandig werken (na het kringmoment) aan het werk aan de hand van hun weektaak of volgen zij een instructies. Om kinderen ook bij instructies goed te kunnen begeleiden, geven wij instructies in kleine groepjes op verschillende niveaus. 

Wanneer er gewerkt wordt, doen de kinderen dit op een plek waar zij het prettigst werken. De een op een plek in de klas, de ander in het stiltelokaal; de een op een wiebelkruk, de ander staand. Door continue met de kinderen te evalueren over het leerproces en de zintuiglijke prikkelverwerking zijn de kinderen zich bewust van de plek waar zij prettig werken en wanneer er behoefte is aan bijvoorbeeld een bezoekje aan het beweeglokaal of een trampoline i.v.m. onderprikkeling.

Bewegend leren in groep 3. Bewegend leren in de klas en op het plein.


Voor de kinderen die hoogbegaafd zijn, bieden wij het topklasarrangement aan waarbij kinderen een zeer compacte weektaak, korte strategie instructies en in blok 3 met elkaar werken aan uitdagende opdrachten die passend zijn bij HB-onderwijs. Uiteraard kijken we hierbij ook naar wat een leerling nodig heeft. Wanneer een HB-leerling extra instructie nodig heeft bij bijv. spelling, is aanschuiven bij een extra instructie vanzelfsprekend. 

Voor kinderen die meer aankunnen, maar geen topklasarrangement volgen, is er de mogelijkheid om te 'flexen' en op deze manier extra uitdaging en verdieping te krijgen. Flexen houdt in dat een leerling mee kan doen met verschillende uitdagingen die het topklasarrangement biedt. Voor de kinderen van groep 1 t/m 4 wordt er geen toparrangement aangeboden, maar krijgen de kinderen wel een uitdagend aanbod, compacte verwerking en verkorte instructies.


Het topklasarrangement op de Merseberch geeft veel cognitieve uitdaging, maar zet ook in op het 'leren leren'. Het leerproces en en product gaan hand in hand zodat kinderen leren om te gaan met uitdagingen op school en in het leven.

.

Toparrangement: presenteren van het ontwerp van een Marswoning


Het derde blok van de dag staat in het teken van vakken zoals verkeer, Engels en de kernconcepten. In dit blok werken de kleuters, groep 3-4, groep 5-6 en groep 7-8 samen.  Alle kerndoelen, die voor het basisonderwijs gelden, komen ruimschoots aan bod in de kernconcepten. Binnen iedere unit (thema) wordt op eigen wijze vorm gegeven aan de inhoud van een kernconcept. Bij de jongere kinderen koppelen we er een betekenisvol thema aan vast waarin spel een belangrijk element is. Kinderen leren hierdoor op een betekenisvolle wijze. In de hogere units richten we ons meer op de onderzoekende houding van de leerling. Zij gaan in de periode van zes weken aan de slag met een kennisopdracht en verschillende keuzeopdrachten zoals het maken van een kwartet, het determineren van bomen, het schrijven van een verhaal en zo meer.

. Verschillende werkplekken - waarbij we veel zelfstandig en een goede werkhouding vragen. Werkplek in de klas.

Benieuwd? Maak dan gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek.